Cousas de Neal
Neals' Stuff

Click here to edit subtitle

Ligazóns / Links

Universidade de Vigo / University of Vigo

Interpretación / Interpreting

Galego  / Galizan

 ­· Dicionario Ir Indo (normativa RAG Reforma 2003)
 ­· Dicionário Estraviz (normativa de mínimos)
 ­· Dicionario galego-alemán (RAG)
 ­· VOLGa (Vocabulario ortográfico da lingua galega)
 · Andel de traballos terminográficos do SNL (vocabularios e glosarios especializados en formato pdf)
· Dicionarios, vocabularios e glosarios terminolóxicos galegos (listaxe con ligazóns)
­· Dicionario da CRTVG (consultas en liña)
­· Glosarios (sitio da Uvigo, glosarios especializados: listaxe e ligazóns)

· Criterios lingüísticos (manuais en formato pdf para descargar dedes o sitio da UdC: Síntese gramatical;

­· Curso de linguaxe administrativa (manuais en formato pdf)
· As normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega (texto completo pdf)
­· Manuais (Recuros no sitio da Uvigo)

· Biblioteca da Tradución Galega (Bitraga)